• slide1
  • slide2
  • slide2
  • slide2

INTRODUCTIE STICHTING DE TEREBINT

Stichting De Terebint is een christelijke leefgemeenschap die hulp biedt aan mensen met persoonlijke en levensproblemen. We doen dit vanuit ons christelijk geloof, in een gezamenlijk wonen, werken en geestelijk leven.

Het werk is begin jaren '80 begonnen door Harry en Grietje Terpstra, die het verlangen kregen hun geloof meer uit te dragen en praktische vorm te geven. Ze namen al actief deel in hun kerkelijke gemeente. In die tijd hadden zij een gasthoeve in de door hun zelf verbouwde boerderij aan de Puntweg. Al spoedig kregen zij een roeping om hun huis open te stellen voor mensen in nood, vanuit de woorden van Jesaja 61: "...om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen; om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis...". Lees meer ..